Ga terug naar de Homepage
 

Copyright, Privacy notice
Voorwaarden, Terms and Conditions

Voorwaarden Terms and Conditions
Deze website is gemaakt door en wordt onderhouden door A.tenhoven.

Dit werk is het resultaat van vele uren die in mijn vrijetijd plaats vinden.

Ik kan daarom niet garanderen dat de aangeboden informatie of verwijzingen betrouwbaar zijn.

Aan het bezoek van deze website zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het bezoeken van deze website, in welke vorm ook, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze zorgvuldig a.u.b.

Gebruikers van 'automaten' (webcrawlers, e-mailharvesters, etc) om de inhoud van deze website te vergaren, worden persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de acties van die automaten op deze website.
This website is made and is maintained by A.tenhoven.

This website is the result of countless hours of my spare time.

I therefore can not be held responsible for the validity of the information and the employed references.

This Website is provided to you subject to the following conditions. These terms are in addition to any other terms governing access to this Website. By visiting this website in any manner you accept these terms and conditions (the "Terms of Service"). Please read them carefully.

Any Non-Human Visitors (crawlers, e-mail harvesters, etc) to this Website shall be considered agents of the individual(s) who control or author them. These individuals shall ultimately be responsible for the behavior of their Non-Human Visitor agents and are liable for violations of the Terms of Service.

Gebruik van informatie

U kunt zonder toestemming links naar onze pagina's in uw pagina's opnemen.

Gebruikt u echter de informatie van onze website in uw pagina's, vermeld dan wel even de website waar je het vandaan hebt.

Om de informatievoorziening niet in gevaar te brengen is het niet toegestaan om grote aantallen pagina's ineens op te vragen, zoals dat het geval is door het gebruik van webcrawlers, of soms bij Internet Explorer (DigExt e.a.) en sommige Firefox-plugins. Gebruik dus geen webcrawlers.

Bent u van mening dat er onterecht gegevens van u op mijn pagina's staan, laat mij dat dan weten, a.u.b.

Use of Information

Permission is granted to use links to our pages in your pages.

You may use the information on this webpage, but please refer to the website's address.

Do not download vast amounts of pages from my website, as this will slow down my service. I restrict the use of webcrawlers. Please check your Windows-XP, IE7 and Firefox settings with this respect.

Please notify me if i accidentally use your information on my pages without your consent.

E-mail adressen

De op deze site vermelde e-mailadressen mogen uitsluitend gebruikt worden door natuurlijke personen om over de op de pagina's vermelde inhoud te corresponderen.

Zoals is aangegeven met de 'no-email-collection' melding in de header van elke webpagina, worden e-mailadressen op deze website beschouwd als intellectueel eigendom van de eigenaar van deze website.

Het gebruik van automaten om e-mailadressen te verzamelen is niet toegestaan.

E-mail addresses

The use of the e-mail addresses on my pages is restricted to communication about the contents of the pages.

Furthermore, as specified by the "no-email-collection" flag in the header of every web page, email addresses on this site are considered proprietary intellectual property of the owner of this website.

It is recognized that these email addresses are provided for human visitors alone, and have value in part because they are accessible only to said human visitors.